Papers de Versàlia

Publicacions

Àlbum Versàlia 3

Portada Àlbum Versàlia III

Paraula/Silenci

Álbum Versàlia, III
novembre 2023

ISBN 978-84-09-55188-0
Depòsit Legal: B 18839-2023
386 pàgines

Autors participants:

Carles Camps Mundó
Ada Salas
Xavier Mas Craviotto
Arnau Pons
Josep Maria Ripoll
Ricard Ripoll
Alfonso Brezmes
Alejandro Duque Amusco
Esteban Martínez Serra
Enrique Villagrasa
Alfons Navarret
Víctor Mañosa
Miquel-Lluís Muntané
Josep M. Fulquet
Jordi Vintró
Francesc Parcerisas
Josep Gerona Fumàs
Pilar Pallarés
Quilo Martínez
Rosa Font Massot
Xavier Farré
Concha García
Natividad Ayala
Santiago. A. López Navia
Ramón Bascuñana
José Antonio Arcediano
Susanna Rafart
Anton Carrera
Trinidad Gan
Amanda Sorokin
Laura Giordani
Manuel Rico
Chus Pato
Xènia Dyakonova
Mireia Companys
Lorenzo Oliván
Fer Gutiérrez

Il·lustracions:

Khalid El Bekay